Skip to main content.

Silja-Riikka Seppälä: ITSE 15.3. – 2.4.2017

Silja-Riikka Seppälä on suomalainen Wienissä asuva valokuvataiteilija ja tämä on hänen kuudes yksityisnäyttelynsä. Töissään Seppälä herättää suomenuskon ja suomalaisen mytologian hahmoja henkiin unenomaisen symboliikan avulla.

Silja-Riikka Seppälä omin sanoin:

Olen 22-vuotias Saksassa ja Itävallassa lapsuutensa viettänyt valokuvataiteilija ja yliopisto-opiskelija. Valokuvissani yhdistän tieteellisiä opintojani taiteeseen ammentamalla psykologiasta, sosiaalipsykologiasta, ontologiasta sekä teosofiasta. Minua kiinnostaa ihmismielen haavoittuvuuden ja psyykeen monimuotoisuuden lisäksi luonnon ja ihmisen välinen suhde. Varsinkin suomalaisessa mytologiassa luonto on ollut suuri osa ihmisen arkea ja siten myös ihmismieltä.

Minua kiinnostaa, kuinka vahva vaikutus ympäristöllä on ihmiseen, ja mikä muodostaa ihmisen sisimmän. Yhteiskunnan rakenteilla, sosialisaatiolla erilaisista instituutioista kuten päiväkodeista, kouluista ja työpaikoista erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin kuten perheeseen ja työyhteisöön on äärimmäinen vaikutus persoonaamme. Ihmisellä on luontainen taipumus ohjautua ympäristönsä perusteella ja rakentaa yhteisöään.

Kuitenkin ympäristö ja yhteisöt voivat ajaa ihmisen myös pois itsestään. Kun kuuntelet itseäsi, mitä kuuntelet?

Luonto heijastaa siksi minusta ihmisen syvimpää olemusta pyyteettömyydellään. Ihminen ohjautuu siellä eniten itsensä mukaan, vailla ärsykkeitä ja ohjausta. Siksi luonto on hyvä peili ihmismielestämme.

Luonnossa ihmismieli rakentuu silmissäni haavoittuvaiseksi verkoksi, seitiksi, jota pitkin pystyy kulkemaan ja hahmottamaan minuutensa rakentumista. Silloin hahmotan objektiivisen maailman, ja minuuden, joka kulkee erilaisten aika- ja tilajaksojen läpi. Erilaisten ajanjaksojen ja tilojen merkitys meille on hyvin yksilöllistä ja vaihtelevaa. Jokaisen elämä on haavoittuvaista ja hyvin pienistä asioista kiinni, mutta kääntääksemme vastoinkäymisemme voitoksemme meidät on luotu olemaan täällä toinen toisiamme varten.Työskentelen paljon vedenalaista ja analogista kameraa käyttäen ja sovellan tekniikkana usein filmimaalausta.