Skip to main content.

Aino Keinänen: PAINAJAISEN JÄLKEEN 23.9. – 18.10.2015

Painajaisaiheisissa piirroksissani käsittelen ihmisen henkilökohtaisia rajoja ylittävää kosketusta ja sen herättämää pelkoa. Haluan kuvata rajan hämärtämistä ja fyysisen tai henkisen yhteyden vääristelyä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Harmittomaltakin näyttävä kiusa on todellisuudessa vakavaa, koska jokaisella olevaisella on oikeus koskemattomuuteen. Epäselvä asetelma mahdollistaa toisen vahingoittamisen salakavalalla tavalla. Väkivallan uhri kangistuu pelkonsa vallassa, mikä puolestaan lisää tilanteen vaarallisuutta. Omien rajojen hahmottaminen ja niiden puolesta taisteleminen ovat elintärkeitä keinoja vapautua pelosta.

Toisen otteesta voi myös paeta aina kun se vaan on mahdollista. Toisesta näkökulmasta teokseni kuvaavat ihmisen itseensä kohdistamaa pelkoa ja sen pysäyttävää vaikutusta. Silloin pakeneminen ei auta, vaan on uskallettava kohdata pelko ja taistella sitä vastaan.

AFTER A NIGHTMARE 23.9. – 11.10.2015

In my drawings on the theme of nightmare, I deal with a touch that crosses one’s personal boundaries and the fear that it causes. I want to represent the blurring of limits and the distortion of physical or mental contact in interaction between people. Even a harmless looking nuisance is serious, because every being has the right to integrity. An unclear initial setting makes it possible to hurt someone in an insidious manner. Overwhelmed with fear, the victim of violence stiffens, which makes the situation all the more dangerous. Perceiving one’s own boundaries and defending them is an essential way to overcome fear.

One can also escape from another one’s grip, whenever it is possible. From a different point of view, my works represent the experience of fear towards oneself and its halting impact. Confronting and fighting that fear is more helpful than escaping from it.

Aino Keinänen
ainokeinanen@hotmail.com
www.cargocollective.com/ainokeinanen